Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Poznanie zla je neadekvátne poznanie.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Poznanie zla je neadekvátne poznanie.
O
O
----

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P64
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk