Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Ľudská myseľ postihuje nejaké vonkajšie teloso ako skutočne existujúce iba prostredníctvom ideí stavov svoho tela.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,2P26
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk