Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Všetky idey, pokiaľ sa vzťahujú na boha, sú pravdivé.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetky idey, pokiaľ sa vzťahujú na boha, sú pravdivé.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetky idey, pokiaľ sa vzťahujú na boha, sú pravdivé.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetky idey, pokiaľ sa vzťahujú na boha, sú pravdivé.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Všetky idey, pokiaľ sa vzťahujú na boha, sú pravdivé.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk