Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza    
Neadekvátne a konfúzne idey sa vynárajú s tou istou nevyhnutnosťou ako adekvátne čiže jasné a zreteľné idey.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Neadekvátne a konfúzne idey sa vynárajú s tou istou nevyhnutnosťou ako adekvátne čiže jasné a zreteľné idey.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,2P36
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk