Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Ľudská myseľ nezahŕňa adekvátne poznanie častí, z ktorých sa skladá ľudské telo.
O
O
------------

Zdroj: B.Spinoza: Etika,2P24
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk