Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Boh nemá trpné stavy a nepodlieha nijakému afektu radosti alebo smútku.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Boh nemá trpné stavy a nepodlieha nijakému afektu radosti alebo smútku.
O
O
--------

Zdroj: B.Spinoza: Etika,5P17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk