Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Adekvátnou ideou rozumiem ideu, ktorá má, pokiaľ chápe sama v sebe bez vzťahu k objektu, všetky vlastnosti alebo vnútorné znaky pravdivej idey.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Adekvátnou ideou rozumiem ideu, ktorá má, pokiaľ chápe sama v sebe bez vzťahu k objektu, všetky vlastnosti alebo vnútorné znaky pravdivej idey.
--------
----


Zdroj: B.Spinoza: Etika,2D4
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk