Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Trvanie jednotlivých vecí, ktoré sú mimo nás, môžeme poznať iba nanajvýš neadekvátne.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,2P31
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk