Citáty filozofov

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Zúfalstvo je smútok, vznikajúci z idey budúcej alebo minulej veci, pri ktorej je príčina pochybnosti odstránená.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,3DAXV
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk