Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Súcit je pre človeka, ktorý žije podľa rozumu, sám osebe zlý a neužitočný.
--------
----
Benedictus de Spinoza : Súcit je pre človeka, ktorý žije podľa rozumu, sám osebe zlý a neužitočný.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Súcit je pre človeka, ktorý žije podľa rozumu, sám osebe zlý a neužitočný.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,4P50
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk