Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Benedictus de Spinoza : Trvanie nášho tela môžeme poznať len úplne neadekvátne.
----
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza    
Trvanie nášho tela môžeme poznať len úplne neadekvátne.
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,2P30
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk