Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Benedictus de Spinoza - Determinizmus    
Z danej determinovanej príčiny nevyhnutne vyplýva účinok, a ak naopak nie je daná nijaká determinovaná príčina, nemôže nasledovať účinok.
O
O

Zdroj: B.Spinoza: Etika,1A3
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk