Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Bez jazyka by neexistovala nijaká racionalita, nijaká diskusia, nijaké otázky, celkom nič. (pozn. :To , že existujem, nie je prvou pravdou, predtým než ju uznám ako pravdu , musím už implicitne chápať význam základných termínov ako "Ja", "pravda", "existencia", "istota".)
--------
----


Zdroj: Čana, Tomáš: O metajazykovom odmietnutí zlomyseľného klamára : časopis Filozofia, 2019, roč. 74, č. 4, s. 291-307.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk