Je istou pravdou, že ja existujem?Nadotázky:

Je istou pravdou, že ja existujem?

Podotázky: Čo je to pravda?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk