subjektívny idealizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


subjektívny idealizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Subjektívny idealizmus je filozofický smer, ktorého predstavitelia odmietajú oprávnenosť tézy o existencii objektívnej reality. K známym proponentom subjektívneho idealizmu patrí írsky filozof 18. storočia George Berkeley. Svoju teóriu rozvinul v reakcii na Lockeov materializmus.Filozofi školy :

Georg Berkeley


Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je svet?

Arthur Schopenhauer : Svet je moja predstava. >>

Na otázku Je istou pravdou, že ja existujem?

Niekto : Existujem. Otázkou je, či existuje svet okolo nás. A ak áno, tak potom prečo musí robiť taký hluk >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk