Georg Berkeley

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Georg Berkeley

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1685 až 1753

subjektivistický senzualizmus, v otazke univerzalii - konceptualizmus (Kolar:Argumenty filozoficke logiky)


Filozofická škola: senzualizmus subjektívny idealizmus


Diela : Rozprava o novej teorii videnia/An essay towars a new theory of vision, O zakladoch ludskeho poznania/ A Treatise concerning the priniples of human knowledge, Tri dialogy medzi Hylasom a Filonom, Alciphron or the minute philosopher, Siris

Povedali o ňom

Niekto : Psychológia písala filozofiu v dielach filozofov ako boli David Hume, Georg Berkeley, Etienne Bonnot de Condillac a Immanuel Kant. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk