Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Psychológia písala filozofiu v dielach filozofov ako boli David Hume, Georg Berkeley, Etienne Bonnot de Condillac a Immanuel Kant.
O


Zdroj: Will Durrant: The Story of philosophy, s.355
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk