Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Čuang-c    
Zrazu sa prebudil a tam bol, pevný a nezameniteľný Čuang-c'. Ale nevedel, či je to Čuang-c', ktorý sníval o tom, že je motýľ, alebo motýľ snívajúci o tom, že je Čuang-c'. Medzi Čuang-c' a motýľom musí byť nejaký rozdiel! Tomu sa hovorí Transformácia vecí.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Čuang-c    
Zrazu sa prebudil a tam bol, pevný a nezameniteľný Čuang-c'. Ale nevedel, či je to Čuang-c', ktorý sníval o tom, že je motýľ, alebo motýľ snívajúci o tom, že je Čuang-c'. Medzi Čuang-c' a motýľom musí byť nejaký rozdiel! Tomu sa hovorí Transformácia vecí.
O
O
----

Zdroj: Zhuangzi, chapter 2 (Watson translation) IN: https://en.wikipedia.org/wiki/Zhuangzi_(book)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk