Čo je myslenie?Nadotázky: Čo je poznanie?  Čo je človek?  

Čo je myslenie?

Podotázky: Dokáže stroj myslieť?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk