Čo je myslenie?Nadotázky: Čo je človek?  

Čo je myslenie?

Podotázky: Dokáže stroj myslieť?  


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk