Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Claude Adrien Helvétius    
Pociťovanie samo produkuje všetky naše myšlienky. Myslieť znamená (znovu) pociťovať.
O


Zdroj: Leško,v.,Ješič,M.: Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk