Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Nicolas Malebranche    
Idey, ktoré chápeme pri vnímaní a vedení, nie sú v skutočnosti idey v našej mysli, ale idey v božej mysli a my máme cez osvietenie k týmto ideám prístup.
O


Zdroj: Youtube : Leibniz and Malebranche on the problem of evil
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk