iluminacionizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


iluminacionizmus

Kategória: náuka o poznaní

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
iluminácia- spoznanie pravdy sa deje prirodzeným osvietenim človeka Bohom, Boh osvecuje človeka, Boh je najvyššia pravda a on ju zo seba vyžaruje. Augistinovu verziu iluminacionizmu napadol Johannes Duns Scotus tak, ze sa uz neskor neobjavuje. Illuminationism is a doctrine according to which the process of human thought needs to be aided by divine grace. It is the oldest and most influential alternative to naturalism in the theory of mind and epistemology.[1] It was an important feature of ancient Greek philosophy, Neoplatonism, medieval philosophy, and in particular, the Illuminationist school of Islamic philosophy./https://en.wikipedia.org/wiki/Illuminationism

Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Ako žiť?

Niekto : Celá moja filozofia je založená na tom, že nemáte vyvíjať žiadne úsilie, že máte len relaxovať a osvietenie sa samo dostaví. Príde, keď zistí, že ste úplne uvoľnení, bez napätia, bez úsilia, a okamžite sa na vás znesie ako tisíce kvetov.-Osho/zdroj - facebook >>

Na otázku Čo robiť?

Niekto : Celá moja filozofia je založená na tom, že nemáte vyvíjať žiadne úsilie, že máte len relaxovať a osvietenie sa samo dostaví. Príde, keď zistí, že ste úplne uvoľnení, bez napätia, bez úsilia, a okamžite sa na vás znesie ako tisíce kvetov.-Osho/zdroj - facebook >>

Na otázku Čo je poznanie?

Ježiš Nazaretský : Poznanie sa získava zjavením - cit.: Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.. >>

Bonaventura : pravda sa postihuje osvietením, ktoré kresťan dostáva ako požehnanie; podmienkou poznania pravdy je zbožný život a modlitba >>

Nicolas Malebranche : Idey, ktoré chápeme pri vnímaní a vedení, nie sú v skutočnosti idey v našej mysli, ale idey v božej mysli a my máme cez osvietenie k týmto ideám prístup. >>

Na otázku Čo je myslenie?

Nicolas Malebranche : Idey, ktoré chápeme pri vnímaní a vedení, nie sú v skutočnosti idey v našej mysli, ale idey v božej mysli a my máme cez osvietenie k týmto ideám prístup. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk