Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský - iluminacionizmus    
Poznanie sa získava zjavením - cit.: Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach..
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Ježiš Nazaretský - iluminacionizmus    
Poznanie sa získava zjavením - cit.: Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach..
O
O

Zdroj: Mt 16,17
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk