Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz : Nič nie je v rozume, čo by predtým nebolo v zmysloch okrem rozumu samotného, jeho poznávacích schopností a vrodených ideí.
----
----


Zdroj: Lesko - Dejiny filozofie
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk