Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Gottfried Wilhelm Leibniz : Nič nie je v rozume, čo by predtým nebolo v zmysloch okrem rozumu samotného, jeho poznávacích schopností a vrodených ideí.
--------
----


Zdroj: Lesko - Dejiny filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk