konceptualizmus v otazke univerzálií

Iné zobrazenie filozofických škôl


konceptualizmus v otazke univerzálií

Kategória: náuka o poznaní

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
konceptualisti sa - snažili sa prepojiť realistov a nominalistov - tvrdili, že pred stvorením sú všeobecné pojmy v Božej mysli, po stvorení veci v ľudskom rozume, ale reálne nejestvujú, jestvujú len jednotlivé konkrétne veci - pomáhajú človeku komunikovať a skôr sa pripájajú k nominalistomFilozofi školy :

Pierre Abelard
Roger Bacon


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk