náuka o poznaní

Iné zobrazenie filozofických škôl


náuka o poznaní

Kategória: systematická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola


Podškoly

realizmus v otázke univezálií
nominalizmus v otázke univerzálií
iluminacionizmus
konceptualizmus v otazke univerzálií
asocianizmusVaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk