náuka o poznaní
náuka o poznaní

Kategória: systematická filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola

Podškoly

realizmus v otázke univezálií
nominalizmus v otázke univerzálií
iluminacionizmus
konceptualizmus v otazke univerzálií
asocianizmus


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk