nominalizmus v otázke univerzálií
nominalizmus v otázke univerzálií

Kategória: náuka o poznaní

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
– z lat. nomen – meno - nominalisti tvrdia, že všeobecné pojmy sú prázdne zvuky, prázdne mená, sú výtvorom človeka, v skutočnosti neexistujú, reálne existujú len jednotlivé konkrétne veci - všeobecné pojmy človek vymyslel na to, aby sme označili jednotlivé veci, ktoré majú konkrétne vlastnosti

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk