realizmus v otázke univezálií

Iné zobrazenie filozofických škôl


realizmus v otázke univezálií

Kategória: náuka o poznaní

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
– názov odvodený od latinského res, čo znamená vec. Realisti v otázke univerzálií (všeobecných pojmov, ideí) - tvrdili, že univerzálie reálne existujú, dokonca sú reálnejšie ako konkrétne veci - vychádzali z filozofie Platóna, tvrdili, že všeobecné pojmy sú vlastne idey a reálne veci sú len ich odrazom - Univerzálie pred stvorením veci sú v Božej mysli, po stvorení veci sú v samotných veciach a po zániku veci sa dostávajú opäť do Božej mysle


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk