Platon (pov. Aristokles)

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Platon (pov. Aristokles)

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

-427 až -347

klasická grécka filozofia,Ateny,Grecko.


Filozofická škola: klasická grécka filozofia realizmus v otázke univezálií veľkí aténčania aristokracia idealizmus politicka filozofia


Diela :

Povedali o ňom

Alfred North Whitehead : Cele dejiny filozofie nie su nicim inym nez komentarom ku Platonovi.(ad Platon (pov. Aristokles)) >>

Alfred North Whitehead : The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato.(ad Platon (pov. Aristokles)) >>

Arno Anzenbacher : Platón vychádza z kritiky každodennej skúsenosti. Pokiaľ ľudia žijú nekriticky v každodennej skúsenosti, žijú vo svete zdania (jaskyne) a nevedia nič o vlastnom bytí. Filozofia oslobodzuje človeka z jaskyne zdania a privádza ho ku slnku pravdy. Tým je dané rozlíšenie medzi púhym zdaním a pravým bytím.(ad Platon (pov. Aristokles)) >>

Niekto : Kto nepochopil koncepciu filozofie (umenia, dobra) ako plodenia v kráse, nepochopil polovicu Platóna. (ad Platon (pov. Aristokles)) >>

Niekto : Ak stratime tento moment z Platonovho diela - tvorenie v krase - pol Platona sme nepochopili. (ad Platon (pov. Aristokles)) >>

Platon (pov. Aristokles)
Vládnuť by mali filozofi.
Platon (pov. Aristokles)
Všetko poznávanie je spomínanie.
Platon (pov. Aristokles)
Filozofia je láska k múdrosti.
Platon (pov. Aristokles)
Idea špiny neexistuje.
Platon (pov. Aristokles)
Idea špiny neexistuje.
Platon (pov. Aristokles)
Idea špiny neexistuje.

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk