Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kto nepochopil koncepciu filozofie (umenia, dobra) ako plodenia v kráse, nepochopil polovicu Platóna. (ad Platon (pov. Aristokles))
O


Zdroj: Jusko na zakladoch estetiky pri preberani Platonovho Statu
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk