Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Platon (pov. Aristokles)    
Toto teda, priateľ môj, ak sa deje určitým spôsobom, je spravodlivosť: totiž robiť si svoje
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Platon (pov. Aristokles)    
Toto teda, priateľ môj, ak sa deje určitým spôsobom, je spravodlivosť: totiž robiť si svoje
O

Zdroj: PLATÓN: Štát. Prel. J. Špaňár. Bratislava: Kaligram 2009, s. 167 (433B)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk