Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Platon (pov. Aristokles)    
Predstav si teda, že idea dobra a slnko, ako sme povedali, sú dve mocnosti; jedna z nich vládne nad rodom a oblasťou mysliteľného, druhá nad rodom a oblasťou viditeľného...
O


Zdroj: Platon Štát 509 D
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk