Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Platon (pov. Aristokles)    
Mýtus methexie - Vesmír vznikol pôsobením tvorcu sveta (demiurgos). Ten vytvoril prírodné veci z pralátky podľa idejí. Ako obrazy ideí majú preto prírodné veci účasť na ideách. Podieľajú sa na ideách.
O


Zdroj: Anzenbacher,A. Uvod do filozofie,s.37
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk