Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Platon (pov. Aristokles)    
Pokiaľ ide o filozofické povahy, musíme uznať, že neprestajne túžia po poznaní, ktorým sa im môže zjaviť niečo z onoho bytia, stále jestvujúceho a ostávajúceho nedotknuté vznikaním a zanikaním..
O


Zdroj: Platon: Štát. Prel.:J.Španár, Blava, Kaligram 2009, s.236
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk