Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bonaventura - iluminacionizmus : pravda sa postihuje osvietením, ktoré kresťan dostáva ako požehnanie; podmienkou poznania pravdy je zbožný život a modlitba
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Bonaventura - iluminacionizmus    
pravda sa postihuje osvietením, ktoré kresťan dostáva ako požehnanie; podmienkou poznania pravdy je zbožný život a modlitba
O
O

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Bonaventura
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk