Bonaventura

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Bonaventura

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1217 až 1274

vrcholná scholastika,Bagnoreia,Taliansko. Obhajoval augustinsku teologiu. Sucastnik Tomasa Akvinskeho.


Filozofická škola: vrcholná scholastika


Diela :

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk