Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Treba sa modliť.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk