Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : To znamená, že ak chceme oživiť svoj kresťanský život, musíme sa vrátiť k tomu, z čoho žila prvotná cirkev: vzájomná láska, spoločenstvo, modlitba, čítanie Božieho slova a žitie podľa neho, svedectvo a ohlasovanie.
--------
----


Zdroj: https://dennikn.sk/blog/pomala-smrt-krestanstva/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk