Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - deizmus    
Boh tento svet stvoril, ale už do neho nezasahuje. Preto sú modlitby zbytočné.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk