Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Katolicizmus : Modlenie k Márii a svätým, nie je pohanstvom. Nie sme sami pred Bohom. Príhovor svätých je možný.
--------
----


Zdroj: relacia Pod lampou 27.4.2017
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk