Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz : Stredovekého náboženského Boha, modlitby ku ktorému sa ukázali zbytočnými, treba previesť na filozofického boha-prírodu, z ktorého už možno všeličo získať. Nie však modlitbami, ale jeho poznávaním a praktickým konaním podľa jeho zákonov.
--------
----


Zdroj: parafráza ku Spinozovi - apoštolovi boha prírody- In: Theodor Munz: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.76
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk