Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Locke - asocianizmus    
Niektoré z našich myšlienok (ideí) majú prirodzený vzájomný súlad a vzájomné prepojenie: a je úlohou a najvyššou schopnosťou nášho rozumu nachádzať tieto vzťahy. . . Okrem toho existuje ešte ďalšie prepojenie myšlienok, ktoré je úplne založené na náhode alebo zvyku. Myšlienky, ktoré samy osebe nie sú príbuznými, sa v mysliach niektorých ľudí tak zjednotili, že. . . ten akonáhle jedna myšlienka príde na rozum človeku ,objaví sa s ňou aj jej asociácia.
O


Zdroj: (Essay Concerning Human Understanding chapter on association of ideas (book 2, chapter 33)) https://iep.utm.edu/associat/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk