Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Myslenie je neodvoditeľné, taktiež pocity: tým však ešte ani zďaleka nie je dokázané ako pôvodné alebo osebe súcne! Len sa konštatuje, že sa nemôžeme dostať zaň, pretože nemáme nič iné než myslenie a pociťovanie.
O


Zdroj: Nietzsche: In T. Munz - Cesta za skutočnosťou bez metafyziky s.69
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk