Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Friedrich Nietzsche    
Keby si myslenie takto nepretváralo svet na veci, na čosi rovné sebe samému, nebolo by ničoho, čo by sa dalo nazvať poznaním.... Protikladom tohto sveta fenoménov nie je pravý svet (teda nadpozemský, nebeský, náboženský (T.M)), ale beztvarý, neformovateľný svet chaosu zmyslových zážitkov - teda iný druh fenoménov, pre nás nepoznateľný.
O


Zdroj: Nietzsche, F.: Vôľa k moci ako poznanie, Bratislava 2014, s.70 In Teodor Munz: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk