Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Determinizmus : Necítime to, že v našej hlave milióny neutrónov počítajú pravdepodobnosti prežitia a reprodukcie, a tak sa mylne domnievame, že náš strach z hadov, náš výber sexuálneho partnera, alebo naše názory o Európskej únii sú výsledkom nejakej mysterióznej slobodnej vôle.
--------
----
Niekto - Determinizmus : Necítime to, že v našej hlave milióny neutrónov počítajú pravdepodobnosti prežitia a reprodukcie, a tak sa mylne domnievame, že náš strach z hadov, náš výber sexuálneho partnera, alebo naše názory o Európskej únii sú výsledkom nejakej mysterióznej slobodnej vôle.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - Determinizmus    
Necítime to, že v našej hlave milióny neutrónov počítajú pravdepodobnosti prežitia a reprodukcie, a tak sa mylne domnievame, že náš strach z hadov, náš výber sexuálneho partnera, alebo naše názory o Európskej únii sú výsledkom nejakej mysterióznej slobodnej vôle.
O
O

Zdroj: Yuval Noah Harari - 21 Lessons for the 21st Century , s.47
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk