Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Členstvo v Európskej únii je dobré pre prežitie a prosperitu slovenského národa.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk