Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Všetko pôvodné myslenie sa deje v obrazoch, preto je fantázia dôležitým nástrojom k nemu, a žiadna hlava bez fantázie nedosiahne nikdy nič veľkého - dokonca ani v matematike.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer - Die Welt als Wille und Vorstellung , s. 650
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk