Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thomas Nagel    
Adekvátna teória mysle musí dať do vzájomného vzťahu 3 zdanlivo nesúvisiace veci. Funkcionálnu organizáciu, fyzikálnu konštitúciu a subjektívne javenie. Pokrok v prvých dvoch oblastiach vďačí vynechaniu subjektu a skúmaniu iba objektívnych časovo-priesorových vlastností. Na skúmanie mysľe to ale nestačí. Intuitívne sa mi zdá, že východiskom by mohol byť spinozovský monizmus, kde sa mentálne aj fyzické budú javiť ako neúplné deskripcie zásadnejšej reality.(ad Benedictus de Spinoza)
O


Zdroj: Nagel,T.:Vedomie a objektívna realita.
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk