Thomas Nagel

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Thomas Nagel

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1937 až 2020

filozofia mysle, ateista


Filozofická škola: filozofia mysle


Diela : The View from Nowhere (1986)
What Is it Like to Be a Bat?

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk